คอร์สปิดงบการเงินแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

คอร์สปิดงบการเงินแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7

27 สิงหาคม 2022 @ 8:00 น. - 28 สิงหาคม 2022 @ 17:00 น.

เรียนปิดงบภาคปฎิบัติ ด้วยโปรแกรม Express
จำลองสถานการจริงในการปิดงบการเงิน ตั้งแต่แนวทางการตรวจสอบงบทดลอง ปรับปรุงบัญชี
เก็บกระดาษทำการ ออกงบการเงิน กรอก ภงด.50 — จะฝึกให้ทุกคนได้ลองทำจริงๆ
เรียน 2 วันเต็ม
เวลา 9.00-16.00 น. ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการทำบัญชีมาก่อน (ปรึกษาก่อนสมัครเรียน)
สมัครแบบที่ 1 ราคาเพียง 5,900. บาท
– เรียนกลุ่มที่ออฟฟิศ 2 วัน + เอกสารปิดงบการเงิน 1 ชุด 1 รูปแบบธุรกิจ
– มีกลุ่มไลน์ให้คำปรึกษาได้ตลอด
– (ไม่มีให้เรียนซ้ำออนไลน์)
– หากในสนใจคู่มือเรียนออนไลน์ ซื้อแยก ชำระเพิ่ม 2,900 บาท
สมัครแบบที่ 2 ราคาเพียง 7,590. บาท
– เรียนกลุ่มที่ออฟฟิศ 2 วัน + เอกสารปิดงบการเงิน 1 ชุด 1 ตัวอย่าง
– ตัวอย่างเอกสารปิดงบการเงินเรียนทบทวนซ้ำออนไลน์ ทั้ง 5 รูแปบบธุรกิจ
– มีกลุ่มไลน์ให้คำปรึกษาได้ตลอด
– โทรปรึกษาเกี่ยวกับการปิดงบ ได้ 10 ครั้ง ครั้งละ 10-20 นาที
เน้นให้ปฎิบัติได้จริง ทุกท่านที่มาเรียนต้องตั้งใจ มีเป้าหมายชัดเจน ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
การปิดงบการเงินต้องอาศัยการทำงานควบคู่กันไป และประสบการณ์ แต่เราจะเป็นผู้ชี้ทางให้คุณได้เก่งเร็วขึ้นกว่าเดิม
เรียนกลุ่ม 2 วัน
1.ทฤษฎี กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
2.ทฤษฎี แนวทางการตรวจสอบบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
3.ทฤษฎี รายการปรับปรุงบัญชีที่พบบ่อย
4.ฝึกปฎิบัติ ตรวจสอบ
-ตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงิน กับงบทดลอง
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี สมุดรายวัน 5 หมวด สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย
-ตรวจสอบรายการผ่านไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
-ตรวจสอบและบันทึกปรับปรุงบัญชี กระทบยอดเงินฝาก กระยอดคงค้าง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษีค้างจ่ายและหมวดบัญชีที่สำคัญ
-จักเก็บเอกสาร จัดทำกระดาษทำการหลังปรับปรุง
-เตรียมนำงบทดลองหลังปรับปรุง เพื่อออกงบการเงิน
-คำนวณและออกงบกำไรขาดทุนทางบัญชี ภาษี
-บันทึก ภงด.50
-ตรวจสอบและจัดทำภงด .1ก
-ตรวจสอบจัดทำแบบ กท.20
-จัดทำหนังสือยืรยันยอดเงินฝากธนาคาร

Details

Start:
27 สิงหาคม 2022 @ 8:00 น.
End:
28 สิงหาคม 2022 @ 17:00 น.