Blog

309580010_1458143337999341_797201425368663754_n

5 รายจ่ายต้องระวัง เสี่ยงโดนสรรพากรเพ่งเล็ง

❌1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าของ แต่เนียนลงบัญชีกิจการ
ในกรณีที่เจ้าของกิจการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ หรือเงินที่เจ้าของจ่ายให้ลูกจ้างโดยเสน่หา เช่น เงินใส่ซองงานแต่ง งานช่วยงานศพ รายจ่ายเหล่านี้ถ้าเอาไปหักลดหย่อนอาจโดนตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกรณีที่ทรัพย์สินที่ลงบัญชีไว้ไม่มีความเกี่ยวโยงกับธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทไม่ได้มีการระบุสวัสดิการเงินใส่ซองเอาไว้
❌2. พนักงานเอาไปใช้จ่าย แต่เนียนลงบัญชีค่ารับรองลูกค้า
ในการดีลงานกับลูกค้า ก็จำเป็นต้องมีต้นทุนเรื่องเลี้ยงรับรองบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งตามกฎหมายคิดได้หัวละไม่เกิน 2,000 บาทกรณีเป็นสิ่งของ โดยมีหุ้นส่วนหรือผู้จัดการบริษัทเซ็นรับรอง ซึ่งค่ารับรองรวมกันทั้งหมดในปีภาษีต้องไม่เกิน 0.3% ของรายได้บริษัท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีที่พนักงานเอาเงินตรงนี้ไปใช้กินดื่มส่วนตัว แต่แอบอ้างว่าเลี้ยงลูกค้า แบบนี้เอามาหักลดหย่อนไม่ได้ และยังส่อเจตนาฉ้อโกงบริษัทด้วย
❌3. รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
กรณีที่เป็นรายจ่ายที่ทำให้สินทรัพย์ดีขึ้น เช่น การต่อเติมอาคาร สร้างห้องประชุม จะเข้าข่ายรายจ่ายเพื่อลงทุน โดยมูลค่าที่จ่ายไปนั้นจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ ต้องหักลดหย่อนภาษีเป็นค่าเสื่อมราคาแทน แต่จะหักเป็นรายจ่ายทั้งก้อนในงวดที่จ่ายไม่ได้
❌4. ลงบัญชีเงินเดือนผู้ถือหุ้นสูงเกินควร
ผู้ถือหุ้น (หรือเจ้าของบริษัท) สมควรได้ผลตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือน บางเจ้าถือโอกาสความเป็นผู้บริหาร ลงบัญชีเงินเดือนตัวเองเยอะ ๆ เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งไม่ถูกต้อง ตามกฏหมายระบุไว้ว่าการจ่ายเงินเดือนให้กับตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในจำนวนที่เกินสมควรนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม แม้จะไม่ได้ระบุไว้ว่าเท่าไรถึงนับว่าสูงเกิน แต่ก็ต้องสมเหตุสมผลกับผลประกอบการบริษัท ชั่วโมงทำงาน และประสบการณ์ หากผิดไปจากนี้ต้องระวัง
❌5. ลงบัญชีซื้อทรัพย์สินแพงเกินจริง หรือซื้อแพงเกินปกติไปมาก
ในกรณีที่ธุรกิจซื้อทรัพย์สินอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะตึก ที่ดิน เครื่องจักร หรือหุ้น แล้วลงบัญชีราคาแพงเกินที่จ่ายจริง แบบนี้ถือเป็นความผิด อาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายมาก หรือในกรณีที่จ่ายจริง แต่ราคาแพงเกินปกติวิสัย สรรพากรอาจประเมินให้หักลดหย่อนได้แค่ตามมูลค่าปกติเท่านั้น ส่วนที่เกินมาหักไม่ได้