บริการ

sevice4

บริการอบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษี

ให้บริการอบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษี

คอร์สอบรมมีแบบเรียนกลุ่มที่ออฟฟิศและแบบเรียนออนไลน์

ค่าอบรมเริ่มต้น 3,000 บาท

รายละเอียด
– ให้บริการอบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษี
– รับเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ด้านบัญชีและภาษี