Blog

326109934_697090692131344_592908785610520151_n

ใช้บ้านเป็นที่ตั้งบริษัท มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่ต้องระวัง

🏦 เป็นเรื่องปกติที่ ผู้ประกอบการหลายท่าน
เมื่อเปิดบริษัทมา แล้วใช้บ้านของกรรมการหรือหุ้นส่วนเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
📍ประเด็นคือ บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าหรือไม่ ⁉️แล้วค่าน้ำค่าไฟ ทำอย่างไร⁉️ ทั้งอยู่อาศัย และเป็นที่ตั้งบริษัท จะมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง⁉️
.
.
.
ครูอังจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะ
1️⃣ กรรมการต้องคิดค่าเช่าหรือไม่⁉️
👉ตอบ ควรจะติดค่าเช่า ตามราคาตลาด เช่นปกติแถวนั้น ให้เช่ากันเดือนละเท่าไหร่ก็สามารถให้เช่าได้ตามความเหมาะสม
🔺กรณีคิดค่าเช่าต่ำไปหรือไม่คิดค่าเช่าหากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจพบเจ้าหน้าที่ มีอำนาจในการประเมินรายได้ในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดา
❤️ แต่สรรพากรบางพื้นที่ก็ใจดีนะคะ ถ้าเป็นบ้านของกรรมการเองก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของค่าเช่าค่ะ
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
2️⃣ สมมุติว่ากรรมการคิดค่าเช่าเดือนละ 10,000.-
โดยทำสัญญา 1 ปีต้องดำเนินการอย่างไร⁉️ต่อไป
👉ตอบ
2.1 กรรมการทำสัญญาเช่ากับบริษัท โดยในสัญญาเช่า ควรมีรายละเอียดนามตัวอย่างดังนี้
2.2เมื่อบริษัทจ่ายค่าเช่า ให้ทำใบสำคัญจ่าย + แนบหลักฐานการโอน + สำเนาบัตร ปชช ผู้ให้เช่า
และหนังสือรับรองหัก ณ ที่ จ่าย 50ทวิ เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชี ลงบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าสำนักงาน
💒 บริษัทจะทำการหักภาษีณที่จ่าย 5% ทุกครั้ง
ที่มีการจ่ายค่าเช่าและนำส่งด้วยแบบ ภงด.3
👩‍❤️‍👨 กรรมการ คิดค่าเช่า 10,000.- จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 500 และได้รับ หนังสือรับรองหักภาษี ณที่จ่าย เก็บไว้ไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี
โดยจะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5) ค่าเช่า
(กรรมการจะได้รับเงินสุทธิ 9,500.-)
บันทึกบัญชี
Dr.ค่าเช่าสำนักงาน 10,000
Cr.ภาษีหัก ณที่จ่ายค้างจ่าย 500
เงินโอนธนาคาร 9,500
จ่ายค่าเช่าประจำเดือน….
👉 ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเเละหนังสือรับรอง
การหัก ณ ที่จ่าย https://bit.ly/3FdeAxW
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
3️⃣มีภาระภาษีอื่นอีกมั้ย⁉️
👉ตอบ
3.1อีนนี้ต้องระวังเรื่องการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำการติดอากรแสตมป์
มูลค่าสัญญา 1,000/1บาท
เช่น ค่าเช่า 10,000 บาท สัญญา 12เดือน
=120,000 หาร 1,000 ต้องติดอากร 120 บาท
ภายใน 15วันนับจากวันทำสัญญา หากพ้นกำหนดไม่เกิน 90 วันโดนค่าปรับ 2 เท่าของค่าอากร
และหากเกิน 90 วัน ค่าปรับ 5 เท่าเลยนะ
📍 อากรสแตมป์ซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วนะคะ
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
4️⃣ ค่าน้ำ ค่าไฟ ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ⁉️
ยกตัวอย่าง ออฟฟิศอยู่ชั่น 1
ส่วนชั้น 2 เป็นที่อยู่อาศัย
กรณีแบบนี้ 1 ชื่อใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ เป็นชื่อกรรมการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายให้หาร 2
ลงบัญชี
ค่าน้ำ/ค่าไฟ 50
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวกรรมการ 50
📍หากต้องการนำภาษีซื้อมาใช้ ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นชื่อบริษัทให้ถูกต้อง
ที่ การไฟฟ้าหรือการประปา
📈บิลชื่อกรรมการ
บันทึกบัญชี —–>ภาษีซื้อต้องห้าม
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
5️⃣ ภาษีป้าย / ทำป้ายอย่างไรให้ประหยัดภาษี
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
6️⃣ สรรพากรจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรายได้
จากการให้เช่า
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
7️⃣ ใหนไหนก็ใช้บ้านเป็นที่ตั้งแล้วซื้อบ้าน
ในนามบริษัทเลยดีไหม⁉️
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
8️⃣ บ้านหนึ่งหลัง จดหลายบริษัทได้หรือไม่⁉️
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟
9️⃣ ย้ายที่ตั้งต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้าง ⁉️
💟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💟