Blog

309467235_1457249341422074_1043297083552089397_n

บริษัทจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัท อะไรได้บ้าง ⁉️ (ไปวางแผนภาษีกันเองนะ)

ที่สำคัญทำใบสำคัญจ่ายและเขียนรายละเอียดให้บัญชีด้วยนะคะ ไม่อย่างงั้น เจอลงค่ารับรองหมดเลย
1️. ค่ารับรองลูกค้า / เลี้ยงอาหารลูกค้า
—> ทางบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
—> ทางภาษีใช้ได้ไม่เกิน 3/1000 ของทุนแล้วแต่อะไรจะมากกว่า
ทุน 1 ล้าน รายได้ 5 ล้าน ค่ารับรอง 50,000
5 ล้าน x 3/1000= ทางภาษีใช้ได้ 15,000
อีก 35,000 บวกกลับทางภาษีนะจ๊ะ
2. ค่าสวัสดิการพนักงาน/พาพนักงานไปทานข้าวทั้งหมดทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน 555
—> ทางบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
—> ทางภาษีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน/ เมื่อบริษัทจัดประชุมตามนโยบายบริษัท จึงมีการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
—> ทางบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
—> ทางภาษีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
4. หากบริษัทเป็นบริษัทรับจัดอบรมสัมนาเมื่อมีการ
จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ก็สามารถนำมาลง
—> ทางบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
—> ทางภาษีบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
❤️~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❤️