Blog

รูปครูผึ้ง

นางสาวชณิภรณ์ ศิริธร (ครูผึ้ง)

ชื่อ : นางสาวชณิภรณ์  ศิริธร

การศึกษา :

มัธยม – โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ป.ตรี – มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ป.โท – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน :

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ปี 2560 – ปัจจุบัน / ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น / ธุรกิจผลิตช็อกโกแลต

นักบัญชีต้นทุนและสต็อก 2554-2556 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจนำเข้า-จำหน่ายเครื่องสำอาง