Blog

324500185_1588715671606756_7534638453699754110_n

จ้างทำป้ายบริษัทลงเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่⁉️ อย่างไร⁉️

คงไม่มีบริษัทไหนที่เปิดมาแล้วไม่ทำป้ายบริษัทใช่ไหมล่ะคะ
👉จ้างทำป้ายบริษัทลงเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่⁉️ อย่างไร⁉️
📍ตัวอย่าง
1. บริษัท A จ้างทำป้าย 33 ล้านบาท ค่าป้ายรวมค่าออกแบบและติดตั้ง ต้องลงเป็นสินทรัพย์หรือไม่
ตอบ ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายนั้น เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนมีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปี สามารถตัดเป็นรายจ่ายได้ 20% ห้าปี
แต่ถ้าทำระบบไฟทั้งอาคารและทำป้าย ควรคิดค่าเสื่อมราคาที่ 5% 20ปี เพราะเป็นส่วนนึงของการต่อเติมอาคาร หรือไม่ก็ต้องแยกราคาป้ายและส่วนของอาคารออกมาจากกันจะดีกว่า
2. หากผู้รับจ้างแยกบิลค่าของและค่าบริการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายจากยอดรวม หรือหักแค่ค่าบริการก็ได้
ตอบ การจ้างทำป้าย เข้าลักษณะเป็นการจ้างทำของ อยู่ในบังคับที่จะต้องหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา 3% ซึ่งจะต้องหักณที่จ่ายทั้งจำนวน
** สรรพากรไม่ได้มีกำหนดเรื่องป้ายเหมือนรถยนต์นั่งว่ารถยนต์นั่ง หักค่าเสื่อมได้ไม่เกิน 1 ล้าน
** ทำป้ายกัน จะได้รายได้จ่ายเยอะๆ **
หยอกๆ
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
ค่าซ่อมแซม VS รายจ่ายฝ่ายทุน
ค่าซ่อมแซม – การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม เพื่อใช้งานได้ตามปกติ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้
– บริษัทฯ ทาสีอาคารใหม่
– บริษัทฯ จ่ายค่าล้างแอร์
– บริษัทฯ จ่ายค่าบำรุงรักษา เอารถเข้าศูนย์ เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ
– รายจ่ายฝ่ายทุน -การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ดีกว่าเดิม หรือทำให้ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม ให้ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ และทำการคิดค่าเสื่อมราคา
ตามพรฎ.# 145
– บริษัทต่อเติมอาคารและทาสี
– บริษัทฯ เปลี่ยนแผงหลังคาโรงงาน
– ทำฉากกั้นห้อง
– ค่าเปลี่ยนล้อแม็ก
– ต่อเติมหลังคารถกระบะ
– ซ่อมแซมครั้งใหญ่ มูลค่าสูง (ค่าซ่อมแซมจ่ายล่วงหน้า ตัดค่าใช้จ่ายแต่ละงวดตลอดอายุการใช้งาน)
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜