Blog

325771115_623813419548435_1133372736955709971_n

ค่าใช้จ่ายอะไรในบริษัทบ้าง ⁉️ ที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี

📍ค่าใช้จ่ายอะไรในบริษัทบ้าง ⁉️
ที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
👉เชื่อว่านักบัญชีและผู้ประกอบการบางท่านคงปวดหัว
ค่าใช้จ่ายบางอย่างจ่ายจริงๆนะ แต่ก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ 😭😭
ส่วนสรรพากรก็ปวดหัว บางกิจการก็ชอบสร้างรายจ่ายเท็จ จริงๆพอกันทั้งคู่นะ 555😆
🔺แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องทำตามกฎหมาย
และระวังในเรื่องการจัดทำบัญชีให้มากที่สุด
🤔 ไหนลองไปดูสิว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง❓
1.ค่าซื้อของดอกไม้ไว้พระ
2.ค่ารับรองลูกค้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทต่อคน และหากรวมทั้งปี เกิน 0.3% ของทุนหรือรายได้อะไรจะมากกว่า
3.ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ไม่เกิน 7ที่นั่งในส่วนที่ เกิน 1 ล้านและหมายรวมถึงดอกเบี้ยจ่ายของรถคันนี้ด้วย
4.รายจ่ายส่วนตัวกรรมการเช่น ค่าอาหาร ค่าเทอมลูก ค่าของใช้ส่วนตัว
ค่าน้ำมันรถกรรมการ ที่ใช้ส่วนตัว
5.การจ่ายค่าจ้างหรือบริการ ให้กับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายที่เชื่อถือได้ รวมถึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
6.ค่าซ่อมแซมที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
แต่นำไปลงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
เช่น ต่อเติมหลังคา เป็นต้น
7.เงินบริจาค ที่ไม่มีเอกสารใบเสร็จ
ทำบุญ ทำทาน ทั่วไป
8.ค่าเบี้ยปรับต่างๆที่จ่ายให้กรมสรรพากร
9.ซื้อของหรือให้ค่าตอบแทนให้พนักงานส่วนตัว ให้โดยเสน่หา และพนักงานไม่รับรู้รายได้
10.ค่าคอมมิชชั่นที่มีการจ่ายเกินไป
สูงผิดปกติ
11.เงินใต้โต๊ะที่จ่ายให้….. คิดเองนะ 555
💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~💜
👉 คู่มือรายจ่ายต้องห้ามตามหลักกรมสรรพากร
👉 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี
ให้ถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร
👻 อันนี้ยกมาแค่บางส่วน มีใครให้เยอะกว่านี้ก็
ช่วยบอกกันบ้างนะคะ